(2 body)

Ve čtvrtém tahu partie hrané podle Pravidel pro vážný šach si bílý všiml, že hrají na šachovnici položené tak, že pole po jeho pravé ruce je označeno jako h8. Chtěl se domluvit se soupeřem na přenesení pozice na správně orientovanou šachovnici, černý však odvětil, že mu závada nevadí a že chce hrát dál. Bílý se proto obrátil na rozhodčího.

(2 body)

V turnaji hraném tempem 90 minut na partii + 30 sekund za každý provedený tah může hráč přestat zapisovat tahy:

(1 bod)

Aby bylo možno v turnaji plnit podmínky pro zisk III. VT musí se hrát tempem nejméně:

(2 body)

V Soutěžním řádu se „hostem“ rozumí

(2 body)

Skončila časová kontrola a jeden z hráčů má doplnit svůj zápis. Musí tak učinit

(2 body)

Zjistíte, že hráč v postavení, ve kterém je přípustná 0 – 0, přemístil krále z e1 na g1 a pustil ho z ruky. Poté se rozmyslel a zahrál Ke1-f1. Jak budete postupovat:

(2 body)

Na spadlý praporek může upozornit

(2 body)

V průběhu mistrovské partie došlo k situaci, která není Pravidly šachu FIDE upravena. Potom rozhodčí

(2 body)

V partii hrané tempem 2 hodiny na 40 tahů a 30 minut do konce partie pro každého hráče přidá rozhodčí 30 minut na hodinách

(2 body)

O způsobilosti hrací místnosti ke hře rozhoduje